Եռամսյակային հաշվետվություններ

Ֆինանսական հաշվետվություն2019թ.   I եռամսյակ 

2018թ.   II եռամսյակ

 2018թ.   I եռամսյակ2017թ. տարեկան հաշվետվություն 

III եռամսյակ 

 

II եռամսյակI եռամսյակՀՀ ԿԳՆ ≪Վանաձորի Խորենացու անվան N 17 ավագ դպրոց≫ՊՈԱԿ-ի 2016 թվականի և 2017 թվականի ընթացիկ եռամսյակների եկամուտների և ծախսերի կատարման հաշվետվություններ                                             Հաշվետվություններ փաստացի ծախսերի վերաբերյալ

2015, 2016թ.