Դասղեկներ

ԴԱՍՂԵԿՆԵՐ

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ

 

10″ Պետրոսյան Արաքսյա

11 1 Պապոյան Ալվարդ

11″2  Քոչարյան Անահիտ

12″1   Թազայան Սուրեն

12″2   Ենոքյան Վարսենիկ