Հայտարարություններ

ՀՀ ԿԳՆ <<Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տարրական ընդհանուր `1-ին, հիմնական ընդհանուր` 2-րդ, միջնակարգ ընդհանուր` 3-րդ աստիճանի հարնակրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիաներ:

Հայտարարություն

          Վանաձորի Մ. Խորենացու  անվան հ.17 ավագ դպրոցը հայտարարում է 2017-2018 ուստարվա ընդունելություն X դասարաններում:

Դպրոցում գործելու են հետևյալ հոսքերը.

  1.    հումանիտար (լեզվաբանական) – խորացված ուսումնասիրվող առարկաներն են հայոց լեզուն, ռուսաց լեզուն, անգլերենը
  2.   պատմաիրավագիտականխորացված ուսումնասիրվող առարկաներն են հայոց լեզուն, անգլերենը և պատմությունը
  3.    տնտեսագիտական – խորացված ուսումնասիրվող առարկաներն են մաթեմատիկան, հայոց լեզուն, անգլերենը
  4.    ֆիզմաթ խորացված ուսումնասիրվող առարկաներն են ֆիզիկան և մաթեմատիկան
  5.    կենսաքիմիա – խորացված ուսումնասիրվող առարկաներն են կենսաբանությունը, քիմիան
  6.   կենսաֆիզիկա  – խորացված ուսումնասիրվող առարկաներն են կենսաբանությունը, ֆիզիկան

 Ընդունելությունը` 2017թ.  հունիսի 25-ից մինչև օգոստոսի 31-ը

ԴԻՄՈՐԴԻ ԱՆԿՅՈՒՆ

Հասցեն` Բաղրամյան 24

Հեռ.` (0322 ) 6-02-28