ՆԶՊ

<<Պատանի Երկրապահ>> ակումբ

Հայրենասիրական դաստիարակությունն աճող սերնդի մեջ ամրապնդելու նպատակով, դպրոցում գործում է <<Պատանի Երկրապահ>> ակումբը: