Բնագիտական մասնախումբ

Պողոսյան Նաիրա

Կենսաբանության ուսուցչուհի   2009 թ-ին ավարտել եմ ՎՊՄԻ-ի կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետը, ստացել կենսաբանության մանկավարժի որակավորում: 2011 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը, ստացել կենսաբանության մագիստրոսի որակավորում: 2016 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի N17 ավագ դպրոցում որպես կենսաբանության ուսուցիչ:   Կենսաբանության

Սաղումյան Սարգիս

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

ԱՆտինյան Տաթևիկ

Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի   2002 թ-ին  ավարտել եմ ՎՊՄԻ-ի հենակետային վարժարանը (ֆիզմաթ հոսք): 2007 թ-ին ավարտել եմ ՎՊՄԻ-ի ֆիզմաթ ֆակուլտետի մաթեմատիկա-ինֆորմատիկա բաժինը` մաթեմատիկայի (ինֆորմատիկայի) ուսուցիչ որակաորմամբ:   Նա, ով մաթեմատիկա չգիտի, չի կարող որևէ այլ բան իմանալ և նույնիսկ չի կարող իմանալ

Մասնախմբի անդամներ

Ենոքյան Վարսենիկ Ափինյան Սոֆյա Սաղումյան Լուիզա Սաղումյան Անահիտ Սաղաթելյան Կարինե  Անտինյան Տաթևիկ  Սաղումյան Սարգիս Պողոսյան Նաիրա  

Սաղումյան Անահիտ

  Ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի 1988թ. Ավարտել եմ Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզ-մաթ ֆակուլտետը,ստացել մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա առկա ուսուցման որակավորում: 1988 թ-ից աշխատում եմԽորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում` որպես ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի: Գտնում եմ, որ տեղեկագիտությունը (ինֆորմատիկան) համապարփակ ինտեգրող առարկա լինենով՝նպաստում է միջառարկայական

Սաղաթելյան Կարինե

    Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Վատ ուսուցիչը մատուցում է ճշմարտությունը, իսկ լավ ուսուցիչը օգնում է հայտնաբերել այն: <<Ադոլֆ Դիստերվեգ>> 2007 թ-ին ավարտել եմ ՎՊՄԻ-ի ֆիզմաթ ֆակուլտետի մաթեմատիկա-ինֆորմատիկա բաժինը մաթեմատիկա մասնագիտությամբ և ստացել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցչի որակավորում: 2012 թ-ից աշխատում եմ

Ենոքյան Վարսենիկ

Մասնախմբի նախագահ Քիմիայի ուսուցչուհի 1988 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտը և ստացել ինժեներ – քիմիկ-տեխնոլոգիորակավորում: 2008 թ-ին ավարտել եմ Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի Կենսաքիմիայի ֆակուլտետը ևստացել եմ քիմիայի և կենսաբանության ուսուցչի որակավորում: 2000 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի Խորենացու անվան N17

Սաղումյան Լուիզա

Ֆիզիկայի ուսուցչուհի 1981թ-ին ավարտել եմ Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզ-մաթ ֆակուլտետի ֆիզիկայի բաժինը: 1975 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում որպես ֆիզիկայի ուսուցչուհի: Հանրակրթական ավագ դպրոցում ֆիզիկայի դասընթացի հիմնական նպատակներն են ՝ Աշխարհի գիտական պատկերի և բնության