Անահիտ Պետրոսյան

Կենսաբանության և քիմիայի ուսուցչուհի

1987թ-ին ընդունվել և 1992թ-ին ավարտել եմ ՎՊՄԻ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաքիմիա բաժինը,ստացել կենսաբանության և քիմիայի ուսուցչի որակավորում:
1994թ-ի փետրվարի 1-ից – համապատասխան ատեստացիա անցնելուց հետո աշխատանքի եմ անցելհարազատ դպրոցում որպես տարրական դասարանների անգլերենի ուսուցիչ:
1996 թ-ից – դասավանդում եմ կենսաբանություն առարկան մինչև օրս:
Այսօր կենսաբանության դերը – Ավագ դպրոցում կենսաբանության դասավանդումը պետք է ապահովիսովորողների գիտական աշխարհայացքի ու մտածողության ձևավորումը, աշխատի ճանաչողության մեթոդների տիրապետումը, հասկանալ կենդանի բնության երևույթների նյութական էությանը ևբազմակողմանի կապը նրանց մեջ:
Բնագիտական առարկաները դասավանդելիս պետք է ուղղորդվել հետևյալ մոտեցումով.
<<Ուսուցումն առանց մտածողության ՝ ժամանակի կորուստ է: Մտածողությունն առանց գիտելիքի՝ինտելեկտուալ մահ է:>>
Կենսաբանական գիտելիքները կնպաստեն, որ մեր սերունդները ինքնակառավարման էվոլյուցիան անցնենայնպես, որպեսզի կարողանան լրիվ ճանաչել և ղեկավարել իրենց մարմինը: