Աշակերտների կոմպլեկտավորում

       ՀՀ ԿԳՆ <<Վանաձորի Մովսես Խորնացու անվան N17 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում փաստացի սովորողների  թիվը` ըստ դասարանների

X XI XII
32 27 38