ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ

ԴԻՄՈՐԴԻ ԱՆԿՅՈՒՆ

 

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են 2018 թ.  հունիսի 27-ից մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ, ամեն օր ժամը 10:00-ից մինչև 15:00, բացի շաբաթ և կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերից: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Դիմող աշակերտները պետք է հանձնեն փաստաթղթերի հետևյալ փաթեթը.

  • դիմում-հայտ (ներկայացնում է ծնողը),
  • հանրակրթական դպրոցի IX դասարանի ավարտական վկայական (բնօրինակը),
  • համապատասխան դասարանի փոխադրման թերթիկ (եթե տեղափոխություն է 11-րդ և 12-րդ դասարան),
  • անձնական գործի փաթեթ,
  • ծննդյան վկայականի պատճեն,
  • 4 լուսանկար (3×4)

Ընդունելության կարգ 
Փոխադրման տեղեկանք
Դիմումհայտ` նախատեսված աշակերտի լրացման համար 
Դիմումհայտ` նախատեսված ծնողի լրացման համար (X դասարան) 
Դիմումհայտ` նախատեսված ծնողի լրացման համար (XI դասարան) 

Լրացված հայտերը պետք է ներկայացնել Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոց  (հասցե` ք. Վանաձոր, Բաղրամյան 24):