Մանկավարժական խորհրդի արձանագրություններ

Արձանագրություն 1

(նիստը կայացել է 2020թ. սեպտեմբերի 11-ին)

Նիստին մասնակցում էին մանկավարժական խորհրդի բոլոր անդամները:

Օրակարգում`

1.2020-2021 ուստարվա մանկավարժական խորհրդի կազմի, քարտուղարի ընտրության, համադպրոցական ուսպլանի, ուսումնական ծանրաբեռնվախության, ներքին աշխատանքների կանոնների, աշխատանքային շաբաթվա տևողության, դասղեկների, մ/մ նախագահների, հոսքերի ձևավորման հաստատման մասին (զեկ. Թ.Սաղաթելյան)

2.202-2021 ուստարվա դասաբաշխման քննարկման և դպրոցական բաղադրիչի բաշխման մասին հարցը (զեկ. Թ.Սաղաթելյան)

3.2019-2020 ուստարվա մանկավարժների հաշվետվություններ (զեկ. Մանկավարժներ)

4.<<Ուսուցչի օգնականի>>, <<Սոցմանկավարժի>> պաշտոնային պարտականություններ (զեկ. Ա.Ջիլավյան, Ա.Դավթյան)

5.2020-2021 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի մասին (զեկ. Թ.Սաղաթելյան)

6.Ներքին գնահատման հաշվետվությունների ներկայցում, ամփոփում (զեկ. Թ.Սաղաթելյան)

7.ՀՀԿԳՄՍՆ կողմից անցկացված խորհրդատվության, դպրոցի ընդհանուր կարգապահական և կազմակերպչական հարցերի մասին (զեկ. Թ.Սաղաթելյան)

1.Որոշում է

1.Հաշվի առնելով առարկայական մեթոդական միավորումների, ծնողական խորհրդի առաջարկությունները`2020-2021 ուստարում հաստատությունում ուսումնական պարապմունքներն անցկացնել 6 – օրյա աշխատանքային շաբաթով, միահերթ աշխատակարգով, դասերը կազմակերպել 15-20 հոգանոց դասարաններում, դասասենյակներում ապահովել համապատասխան հեռավորություն աշակերտական սեղանների և աթռների միջև, օդափոպել դասասենյակները, դասերի սկզբին և ավարտին ախտահանել շփվող մակերեսները: Միահերթ աշխատակարգ սահմանել, ուսումնական պարապմունքներն սկսել 0900-ին, դասամիջոցի տևողությունը սահմանել 5 ր, ավարտել 1355-ին  : Բացառել խմբակների և դասղեկական ժամերի կազմակերպումը ուսումնական հաստատությունում (online տիրույթում կազմակերպել):

2.Հաստատել ուսումնական հաստատության աշխատանքային նոր ծրագիրը`հանձնարարելով փոխտնօրեններին, մ/մնաագահներին իրենց աշխատանքային հաշվետվություններում ընդգրկել տնօրենին ներկայացրած հաշվետվության մեջ արտահայտած տեսակետները:

3.Հաստատել առարկայական մ/մ նախագահների և դասղեկների հետևյալ կազմը`

Ա.Քոչարյան – հումանիտար առարկայական մ/մ նախագահ (<<Հայոց լեզու և հայ գրակ.>>, <<Ռուսաց լեզու>>, <<Անգլերեն>>, <<Պատմություն>>, <<Հայոց եկեղեցու պատմ.>>, <<Հասարակագիտություն>>, <<ՆԶՊ>> դասավանդող ուսուցիչներ)

Ն.Պողոսյան – բնագիտական  առարկայական մ/մ նախագահ (<<Ֆիզիկա>>, <<Կենսաբանություն>>, <<Քիմիա>>, <<Աշխարհագրություն>>, <<Մաթեմատիկա>>, <<Իմֆորմատիկա>>, <<Ֆիզկուլտուրա>> դասավանդող ուսուցիչներ):

1.Քոչարյան Ա. – 10ա դասարանի (ընդհանուր հոսք) դասղեկ

2.Ենոքյան Վ. – 10բ դասարանի (բնագ. Հոսք, քիմիա կենսաբ) դասղեկ

 1. Սաղումյան Ա. – 11ա դասարանի (ընդհանուր հոսք) դասղեկ
 2. Դարբինյան Հ. – 11բ դասարանի (հում. հոսք) դասղեկ
 3. Պետրոսյան Ա. – 12ա դասարանի (հում. հոսք) դասղեկ
 4. Սիմոնյան Ա. – 12բ դասարանի (հում. հոսք) դասղեկ

4.Հաստատել տնօրենի կողմից ներկայացված 2020-2021 ուստարվա պլանների նախագծերը:

5.2020-2021 ուստարում հաստատության ավագ դասրաններից ձևավորել ընդհանուր (միջնակարգ) դասարաններ 10ա, 11ա

Բնագիտական հոսք (քիմիակենսաբ) – 10բ

Հումանիտար հոսք՝ 11բ ( լեզուներ)

12ա (լեզուներ՝ անգլերեն)

12բ  (լեզուներ՝ ռուսաց լ.)

6.Հաստատել ՝ մանկավարժական խորհրդի նոր կազմը և քարտուղարին

Հ/հ Մանկ. խորհրդի անդամի ազգանուն,անուն Ծննդ. թիվ Դասավ. առարկան Տարիք Աշխ. ստաժ Մանկ. խ. անդ. պաշտոն Կրթ.
1 Սաղաթելյան Թամարա (նախ.) 61 Տնօրեն Բարձր.
2 Ափինյան Սոֆյա (քարտուղար) Աշխարհ 47 Փոխտնօրեն Բարձր.
3 Սաղաթելյան Աշոտ 60 Փոխտնօրեն Բարձր.
4 Սիմոնյան Վարդուհի 34 Դակ Բարձր.
5 Թազայան Սուրեն Պատմ. 32 Ուսուցիչ Բարձր.
6 Պետրոսյան Արաքսյա ՀԵՊ 34 Ուսուցիչ Բարձր.
7 Պապոյան Ալվարդ Հասար. 48 Ուսուցիչ Բարձր.
8 Մադարյան Ռազմիկ ՆԶՊ 58 Ուսուցիչ Մ/մ
9 Թովմասյան Աղասի Մաթեմ 35 Ուսուցիչ Բարձր.
10 Կոստանդյան Կլավդիա Ռ.լ. 52 Ուսուցիչ Բարձր.
11 Սիմոնյան Անուշ Հ.լ. 63 Ուսուցիչ Բարձր.
12 Քոչարյան Անահիտ Հ.լ. 51 Ուսուցիչ Բարձր.
13 Դարբինյան Հերմինե Հ.լ. 54 Ուսուցիչ Բարձր.
14 Հարությունյան Աննա Օտար լ. 45 Ուսուցիչ Բարձր.
15 Պողոսյան Նաիրա Կենսաբ. 32 Ուսուցիչ Բարձր.
16 Սաղումյան Անահիտ Ինֆորմ. 54 Ուսուցիչ Բարձր.
17 Սաղումյան Լուիզա Ֆիզիկա 62 Ուսուցիչ Բարձր.
18 Ենոքյան Վարսենիկ Քիմիա 54 Ուսուցիչ Բարձր.
19 Սարգսյան Արման Ֆիզկ. 37 Ուսուցիչ Բարձր.
20 Ջիլավյան Անուշ 27 Ուս. օգնակ. Բարձր.
21 Դավթյան Աննա 27 Սոց.մանկ. Բարձր.
22 Գրիգորյան Լուսինե 32 Օպերատոր Բարձր.
23 Սուքիասյան Ռուզաննա 36 Գրադարան. Բարձր.
24 Գրիգորյան Հեղինե 43 Բարձր.
25 Ղազումյան Քրիստինե Ծնող.խորհ.նախագահ Միջն.
26 Ղազախեցյան Ագնեսա Աշխ. խորհ. նախագահ

2.Որոշում է

2020-2021 ուստարվա դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը ավագ դասարաններում բաշխել հետևյալ համամասնությամբ

Դասարան Հայոց լեզու Հայ գրակ. Հայոց պատմ. Համ. պատմ. ՀԵՊ Քիմիա Կենսաբ. Ինֆորմ. Հասարակ. Հանր. Երկրաչ. Ֆիզիկա Ընդամենը
X1 +1 +0.5 +0.5 +1 3
X2 +1 +1 2
XI1 +1 +1 +1 +0.5 +.0.5 4
XI2 +1 +1 -0.5 +0.5 2.5

 

3.Որոշում է

Հաստատության 2019-2020 ուստարվա ընթացքում մանկավարժների կողմից իրականացրած ուսումնադաստիարակչակն աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի կատարողականը գնահատել <<լավ>>:

4.Որոշում է

Հաստատության 2019-2020 ուստարվա ուսուցչի օգնականի, սոց.մանկավարժի կողմից իրականացրած ուսումնադաստիարակչան աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի կատարողականը գնահատել <<լավ>>:

5.Որոշում է

Հաստատել 2020-2021 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիրակչակն աշխատանքների զագացման տարեկան ծրագիրը:

6.Որոշում է

Ներքին գնահատման հաշվետվության քննարկումով ի հայտ բերված վերլուծության արդյունքներն օգտագործել հաստատության ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան լրամշակման ընթացքում:

7.Որոշում է

1.Հանձնարարել փոխտնօրենին, մ/մ նախագահներին, դասղեկներին բարձր պատասխանատվությամբ կազմակերպել և իրականացնել կրթությունը հաստատության սովորողների համար, հետևել բոլոր հրամաններին, ցուցումներին:

2.Ուժեղացնել առարկայակն մ/մ աշխատանքերի նկատմամբ վերահսկողությունը, հետևել աշակերտների կարգապահությանը, վարքագծին:

3.Հանձնարարել բոլոր ուսոցիչներին ուսուցման և դաստիարակության արդյունավետության բարձրացման նպատակով ուժեղացնել դպրոց- ծնող կապը՝ օգտագործել ծնողական , աշակերտական խորհուրդների աջակցությունը, ժողովներ, խորհրդակցություններ, դասղեկական ժամեր կազմակերպել online տիրույթում, խուսափել աշակերտների կամ ծնողների կուտակումներից, հետևել հիգիենայի կանոններին:


Արձանագրություն 2

(նիստը կայացել է 2020թ. հոկտեմբերի 12-ին)

Նիստին մասնակցում էին մանկավարժական խորհրդի բոլոր անդամները:

Նիստը անցկացվել է <<Zoom>> հարթակով

Օրակարգում`

1.Օրակարգի հաստատում

2.ՀՀ ԿԳՀՄՍՆ <<Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 2021 թ. բյուջեի նախագծի մշակման, քննարկման, ներկայացման մասին (զեկ. Թ.Սաղաթելյան)

3.Սոցիալապես անապահով ընատանիքների երեխաներին դասագրքերի վարձավճարների փոխհատուցման մասին (զեկ. Թ.Սաղաթելյան)

Ելնելով հաստատության տնօրենի հաղորդումից`մանկավարժական խորհուրդը

1.Որոշում է

Հաստատել մանկավարժական խորհրդի հոկտեմբերի 12-ի գումարած նիստի օրակարգը:

Ելներլով հաստատության տնօրենի 201թ. բյուջետային ֆինանսավորման կայտի նախագծի մանրամասն ներկայացումից`մանկավարժական խորհուրդը

2.Որոշում է

Հավանաություն տալ հաստատության 2021 թ. բյուջետային բինանսավորման հայտի նախագծի նախնական տարբերակին:

Հիմք ընդունելով մանկավարժական խորհրդի անդամների առաջարկությունները` մանկավարժական խորհուրդը

3.Որոշում է

Փոխհատուցել սոցիալապես անապահով ընտանիքների ներքոհիշյալ 11(տասնմեկ) աշակերտների դասագրքերի վարձավճարները.

1 Գրիգորյան Մարիամ 7230
2 Կնիշ Աննա 7230
3 Ավետիսյան Մարիամ 6330
4 Բաղրամյան Ջեմմա 5760
5 Խաչատրյան Էլյա 5760
6 Ստեփանյան Մարիամ 5760
7 Քառյան Ռոբերտ 5760
8 Սերոբյան Մհեր 4550
9 Այվազյան Նարեկ 4540
10 Աքուլյան Էդուարդ 4540
11 Բաբուրյան Նարեկ 4540

Արձանագրություն 3

(նիստը կայացել է 2020թ. նոյեմբերի 20-ին)

Առցանց <<Zoom>> հարթակով կազմակերպված մանկավարժական նիստին մասնակցում էին մանկավարժական խորհրդի բոլոր անդամները:

Օրակարգում`

1.Օրակարգի հաստատում

2.Նախորդ մանկավարժական խորհրդի նսիտի որոշումների կատարողական (զեկ. Թ.Սաղաթելյան)

3.Հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմնի`խորհրդի անդամության թեկնածուների առաջադրում

4.12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման մասին

5.Հաստատությունում հեռավար ուսուցմանկազմակերպման համար ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալի հրահանգի ներկայացում:

Ելնելով հաստատության տնօրենի հաղորդումից`մանկավարժական խորհուրդը

1.Որոշում է

Հաստատել մանկավարժական խորհրդի 20 նոյեմբերի 2020թ. գումարած նիստի օրակարգը:

Ելնելով հաստատության տնօրենի հաղորդումից նախորդ (12.10.20թ.) նիստի ընթացքում ընդունած որոշումների կատարողականի ներկայացումից `մանկավարժական խորհուրդը

2.Որոշում է

12.10.20թ. մանկավարժական խորհրդի նիստում ընդունած որոշումների կատարողականը գնահատել <<լավ>>:

Հիմք ընդունելով սահմանված կարգը 3 տարին լրանալու դեպքում հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմինը`խորհրդի անդամների փոփոխություն է կատարում: Առաջադրվում են նոր թեկնածուներ և կազմակերպվում է փակ-գաղտնի քվեարկություն:

Ելնելով փակ-գաղտնի քվեարկության արդյունքներից `մանկավարժական խորհուրդը

3.Որոշում է

Հաստատել հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմնի`խորհրդի նոր անդամների ընտրությունը

1.Կոստանդյան Կլավդիյա

2.Հարությունյան Աննա

Ղեկավարվելով <<Իրավական ակտերի մասին>> ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածի 2020թ. նոյեմբերի 18-ի  <<2020-2021>> ուստարվա գիտելիքների ստուգման պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման, անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին N1645-Ա/2 հրամանի հավելվածի`մանկավարժական խորհուրդը

4.Որոշում է

1.Դեկտեմբերին կազմակերպվող պետական ավարտական քննություններին մասնակցելույ համար սովորողները մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 1-ը գրավոր դիմում ներկայացնեն հաստատության տնօրենին

2.Հաստատության տնօրենի հանձնարարականով դեկտեմբերի 1-ից քննություններ հանձնող աշակերտների ցուցակ հայտերը էլեկտրոնային եղանակով app.atc.am կայքի միջոցով փոխանցցել ԳԹԿ:

Հաշվի առնելով  2020-2021 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան զարգացման ծրագիրը հիմք ընդունելով համավարակային անբարենպաստ իրավիճակի հնարավոր սրացման կանխարգելման անհրաժեշտությունը մեծ համայքներում միջին և ավագ դասարանների կրթությունը հեռավար եղանակով շարունակելու ՀՀ ԿԳՄՍՆ հրահանգը`մանկավարժական խորհուդը

5.Որոշում է

Համավարակային իրավիճակով պայմանավորված հաստատությունում կրթությունը կազմակերպել հեռավար `օգտվելով

 • am
 • am
 • am կայքերից
 • Microsoft Teams
 • Google Classroom
 • Zoom հարթակներից

Խնդիրներ ծագելու պարագայում խորհրդատվության համար դիմել հաստատության օպերատորին:Արձանագրություն թիվ 1

(Նիստը կայացել է 2018թ օգոստոսի 31-ին)

Օրակարգում

 1. 2018-2019 ուստարվա մանկավարժական խորհրդի կազմի, քարտուղարի ընտրության, համադպրոցական ուսպլանի, ուսումնական ծանրաբեռնվածության, ներքին աշխատանքների կանոնների, աշխատանքնային շաբաթվա տևողության, դասղեկների, հոսքերի ձևավորման, ընտրված առարկայական հանձնախմբերի նախագահների հաստատման մասին:
 2. 2018-2019 ուստարվա դասաբաշխման քննարկման և դպրոցական բաղադրիչի բաշխման մասին հարցը:
 3. 2017-2018 ուստարվա մանկավարժների հաշվետվություններ` էլեկտրոնային տարբերակով
 4. <<Ուսուցչի օգնական>> պաշտոնային պարտականություններ
 5. 2017-2018 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի մասին հարցը:
 6. Ներքին գնահատման հաշվետվության ներկայացում, ամփոփում:
 7. Գիտելիքի օրվա կազմակերպման և անցկացման ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից անցկացված օգոստոսյան խորհրդատվության, դպրոցի ընդհանուր կարգապահական և կազմակերպչական հարցերի մասին:
 8. <<ԼՄՍԵ>> և <<Լոռի>> դպրոց հիմնադրամներին մասնկացելու կամ հրաժարվելու հարցի քննարկում

1.Որոշում է

 1. Հաշվի առնելով առարկայական մ/մ, ծնողական խորհրդի առաջարկությունների ՝ 2018-2019 ուստարում հաստատությունում ուսումնական պարամպունքները անցկացնել 5- օրյա, միահերթ  աշխատակարգով՝ պարամպունքները սկսել ժամը 9օօ-ին, ավարտել 1450 րոպեին:
 2. Հաստատել հաստատության աշխատանքային նոր ծրագիրը՝ հանձնարարելով փոխտնօրեններին, մ/մ նահագահներին իրենց աշխատանքային հաշվետվություններում ընդգրկել տնօրեններին ներկայացած հաշվետվության մեջ արտահայտված տեսակետները:
 3. Հասատատել առարկայական մ/մ նախագահների, դասղեկների կազմը.
 4. Հաստատել տնօրենի կողմից ներկայացված 2018-2019 ուստարվա պլանների նախագծերը:
 5. 2018-2019 ուստարում հաստատության ավագ դասարաններում ձևավորել ընդհանուր (X1, XI1), բնագիտիկան (XI2, XII2), հումանիտար (XII1) առարկաների հոսքային դասարաններ և հաստատել ուսուցման պլանի ներկայացված նախագծերը:
 6. Հաստատել մանկավարժական խորհրդի նոր կազմը և քարտուղարին:

3.Որոշում է

2018-2019 ուստարվա դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը հիմնական և ավագ դպրոցներում բաշխել հետևյալ համամասնությամբ՝ իսկ 12-րդ դասարանների համար միայն I կիսամյակում:

3.Որոշում է

 1. Հաստատության 2017-2018 ուստարվա տնօրենության մանկավարժների, աշխատողների կողմից իրագործված ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի կատարողականը գնհատել <<լավ>>:
 2. Հաստատել 2018 — 2019 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագիրը:

4.Որոշում է

Հաստատության 2017-2018 ուստարվա ուսուցչի օգնականների կողմից իրականացրած ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի կատարաղոկանը գնահատել <<լավ>>:

Լսեցին – 5 . 2018-2019 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի հարցը

Զեկուցողը մանրամասն ներկայացրեց  2018-2019 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի մասին հարցը: Հանգամանորեն ներկայացրեց տարեկան ծրագիրը, քննարկեց կարևոր դրույթները:

Ելնելով հաստատության տնօրենի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքերի զարգացման տարեկան ծրագրի մասին հաշվետվությունից մանկավարժական խորհուրդը

Որոշում է

 

Հաստատել 2018-2019 ուստարվա համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական         աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագիրը:

Որոշում է

Ներքին գնահատման հաշվետվության քննարկումով ի հայտ բերված վերլուծության արդյունքներն օգտագործել հաստատության 2017-2018 ուստարվա ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների զարգացման տարեկան ծրագրի լրամաշկաման ընթացքում:

Որոշում է

 1. Հանձնարարել մ/մ նախագահներին, դասղեկներին ուսուցիչներին պատշաճ մակարդակով կազմակերպել Գիտելիքի օրը դպրոցում՝ հետևելով ՀՀ ԿԳ նախարարի հրահանգներին:
 2. Ուժեղացնել վերահսկողություն առարկայական մ/մ աշխատանքի նկատմամբ, մեթոդական օգնություն ցույց տալ թե դասալսումներով, թե զեկուցումներով, հետևյալ աշակերտների կարգապահությունը, վարք-բարքին:

3 .      Հանձնարարել բոլոր ուսուցիչներին ուսուցման և դաստիարակության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար ուժեղացնել դպրոց-ծնող կապը՝ օգտագործելով ծնողական- աշակերտական խորհուրդների աջակցությունը:

 

Որոշում է

Դադարեցնել անդամակցությունը <<ԼՄՍԵ>>  և  <<Լոռի-դպրոց>> հիմնադրամներին և այլևս չվճարել գումարներ:Արձանագրություն N2

 (Արտահերթ նիստը կայացել է 2018թ. հոկտեմբերի 31-ին)

Օրակարգում

1.Օրակարգի հաստատում

2.Նախորդ նիստում ընդունված որոշումների կատարողականը

3.Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին դասագրքերկ վարձավճարների փոխհատուցման մասին

4.Թեմատիկ գրավոր աշխատանքների և ուսուցիչների կողմից չափորոշչային պահանջների կատարողականի քննարկում:

5.Հաստատությունում 2018-2019 ուստարում դպրոցականների առարկայական օլիմիադաների կազմակերպելու մասին:

 1. Բնագիտական առարկաներից անցկացվող օլիպիադաների մասնակիցների ցանկը հաստատելու մասին:
 2. Ուսուցման բովանդակության, սովորողների ուսումնառության որակների, նրանց հետ տարվող արտադասարանային և արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպման հարցը:

8.Հաստատությունում 2018-2019 ուստարում կրթական գործընթացին  օժանդակող խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման մասին:

9.Ուսուցման արդյուտավետությունը բարձրացնելու նպատակով կազմակերպել անվճար խորհրդատվական ծառայություններ ծնողների համար

10.12-րդ դասարաններում պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման մասին

Որոշում է

Հաստատել ՄԽ հոկտեմբերի 31-ի օրակարգը:

Որոշում է

Հաստատությունում 2018-2019 ուստարում տնօրինության, մանկավարժների, աշխատողների կողմից նախորդ նիստում ընդունված որոշումների կատարողականը գնահատել <<բավարար>>:

3.Որոշում է

Փոխհատուցել սոցիալապես անապահով ընտանիքների աշակերտների դասագրքերի վարձավճարները:

4.Որոշում է

Թեմատիկ գրավոր աշխատանքների և ուսուցիչների կողմից չափորոշչային պահանջների կատարողականը գնահատել <<բավարար>>:

5.Որոշում է

Հիմք ընդունելով <<Հաստատությունում դպրոցականների առարկայական օլիմպիադա կազմակերպոլու մասին>>  համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանքային տարեկան ծրագրի պահանջը

 • առաջարկել տնօրենին 10-12-րդ դասարաններում անցկացնելու ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադա հարցաթերթիկներով,
 • խնդրել տնօրենին՝ համապատասխան պայմաններ ստեղծել օլիմպիադան անցկացնելու համար,
 • համադպրոցական օլիմպիադան անցկացնել ժամանակացույցով և աշակերտների քանակով՝ ըստ առարկաների

6.Որոշում է

Հաստատել բնագիտական առարկաներից  օլիմպիադայի մասնակիցների  ներկայացված ցանկը:

7.Որոշում է

1.Հաստատության արտադասարանական աշխատանքները կազմակերպել հաշվի առնելով սովորողների ուսումնական ծանրաբեռնվածության փաստացի վիճակը և ծնողական խորհրդի առաջարկությունները:

2.Հաստատությունում արտադպրոցական աշխատանքները կազմակերպել ծնողական և հոգաբարձուների խորհուրդների հետ սովորողների ստեղծագործական ու գեղագիտական ֆիզիկական զարգացման կարողություններին, ընդունակություններին համապատասխան:

Լսեցին – 8. Հաստատության 2018-2019 ուստարում կրթական գործընթացին օժանդակող խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման մասին հարցը: (զեկ. Թ. Սաղաթելյան)

8.Որոշում է

 1. Հաստատության 10-12-րդ դասարաններում ուսումնական ծրագրերի կատարման արդյունավետությունը բարձրացնելու և օժանդակելու սովորողներին մեկ միասնական մանկավարժական պահանջներով դաստիարակելու և կրթելու արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով տնօրինության կողմից գրավոր աշխատանքներ հանձնարարել <<Մաթեմատիկա>> և <<Հայոց լեզու>> առարկաներից: Մաթեմատիկայից հանձնարարել թեստային առաջադրանք` 2 տարբերակով, իսկ հայոց լեզվից` թելադրություն: Արդյունքները քննարկել, վերլուծել:

Լսեցին 9.– Ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով կազմակերպել անվճար խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման մասին հարցը: (զեկ. Թ. Սաղաթելյան)

Արտահայտվեցին – 1. XI2 դասարանի դասղեկ Ա.Քոչարյան – Արտահայտվողը նշեց, որ կրթական ոլորտում աշխատող յուրաքանչյուր մանկավարժ հստակ պատկերացնում է ընտանիքի, հասարակաության, ծնողի դերը կրթության կազմակերպման ընթացքում: Կարևորեց դպրոց-ընտանիք կապը, սովորողների նկատմամբ անհատական մոտեցման խնդիրը: Առաջարկեց համագործակցությունն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով կազմակերպել քննարկումներ, հանդիպումներ:

Կարևորելով ուսուցման արդյունավետության բարձրացման խնդրում ծնողների մեծ դերը` մանկավարժական խորհուրդը

9.Որոշում է

Հաստատության 10-12-րդ դասարաններում ուսումնական ծրագրերի կատարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ծնողների համար կազմակերպել խորհրդատվական ծառայություններ:

10.Որոշում է

1.Դեկտեմբերին կազմակերպվող պետական ավարտական քննություններին մասնակցելու համար սովորողները մինչև դեկտեմբերի 1-ը գրավոր դիմում ներկայացնեն  հաստատության տնօրենին:

 1. Հաստատության տնօրենի հանձնարարականով դեկտեմբերի 1-ից քննություններ հանձնողների ցուցակ-հայտերը էլեկտրոնային եղանակով՝app.atc.am կայքի միջոցով փոխանցել ԳԹԿ։


Արձանագրություն 3

Նիստը կայացել է 2018թ.դեկտեմբերի 28-ին

Օրակարգում

1.Օրակարգի հաստատում մ/մ նիստ դեկտեմբերի 28-ին:

2.2018-2019 ուստավա II կիսամյակում 12-րդ դասարանների ՝ օտար լեզուների և բնագիտական առարկաների ուսումնական խմբերի ձևավորման մասին:

3.2018-2019 ուստարվա I կիսամյակի ընթացքում կատարած ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների և սովորողների առաջադիմության արդյունքների ամփոփոում:

4.Նախորդ մ/մ որոշումների կատարողականի քննրկում:

5.2018-2019 ուստարվա II կիսամյակում դպրոցի ուսպլանում փոփոխություններ կատարելու մասին:

6.Ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադանեերի արդյունքների ամփոփում: Տարածքային փուլ անցած աշակերտների անվանացանկի հաստատում:

7.2018-2019 ուստարվա առաջին կիսմայակի աշակերտների առաջադիմության շարժի հաշվետվություն:

8.12-րդ դասարանի աշակերտների քննության թույատրության մասին

9.Ատեստատի կրկնօրինսկը ստանալու մասին հարցը

 1. Որոշում է

Հաստատել ՄԽ-ի դեկտեմբերի  28-ի օրակարգը:

2.Որոշում է

Հաստատել հաստատության ներկայացրած 12-րդ դասարանների այլընտարանքային առարկաների ձևավորված խմբերի քանակը:

3.Որոշում է

 1. Պահանջել հաստատության փոխտնօրեններից՝
 • Ապահովել ամենօրյա հսկողություն և աջակցություն ուսուցիչների կողմից դասի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ:
 • Հանգուցային թեմաների հարցերը նայել, քննարկել մ/մ նիստերում:
 • Ավելացնել փոխադարձ դասալսումների քանակը, կատարել վերլուծություն:
 • Հետևողական լինել ուսուցողական և թեմատիկ գրավորների կազմակեպման և անցկացման նկատմամբ:
 • Հանձնարարել դասղեկներին առաջիկա ծնողական և դասարանական ժողովներում քննարկել սովորողների վարքի կուլտուրայի միասնական պահանջների, հաչախումների հարցերը:

4.Որոշում է

Հաստատության  2018-2019 ուստարում տնօրինության մանկավարժների աշխատողների կողմից նախորդ նիստում ընդունված որոշումների կատարողականը գնահատել <<բավարար>>:

5.Որոշում է

1.2018-2019 ուստարվա ուսպլանով դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը հիմնական  և ավագ դպրոցներում ըստ ուսումնական և երաշխավորված առարկայացանկի առարկաների բաշխել հետևյալ համամասնությամբ.

6.Որոշում է

Հիմք ընդունելով <<Հաստատությունում դպրոցականների առարկայական օլիմպիադա կազմակերպելու մասին>> համադպրոցական ուսումնադաստիարակչական աշխատանք տարեկան ծրագրի պահանջները՝

 • ամփոփել ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադայի արդյունքները,
 • բարձր միավորներ հավաքած աշակերտների անուններն ներկայացնել տարածքային փուլին մասնակցելու համար (ցուցակը կկազմվի, երբ դպրոցն ստանա մասնակցության հայտը:

8.Որոշում է

          2018-2019 ուստարվա 12-րդ դասարանների 14 աշակերտներին, որոնք ներկայացրել են դիմում, թույլատրել մասնակցելու ավարտական քննություններին:

Լսեցին – 9. Թ. Սաղաթելյանի հաղորդումը Սուսաննա Փափախչյանի ատեստատի կորցնելու մասին:

9.Որոշում է

     Կորցրած ատեստատի կրկնօրինակը ստանալ ԿԳՆ-ից:Արձանագրություն թիվ 4

(Նիստը կայացել է 2019թ-ի փետրվարի 28-ին)

Օրակարգում՝

 1. Օրակարգի հաստատում, մանկավարժական խորհրդի 2019թ. փետրվարի 28-ին կայացած նիստի
 2. Նախորդ ՄԽ նիստի` 2018թ. դեկտեմբերի 28-ի կայացած որոշումների կատարողականը:
 3. Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի տարածքային փուլի արդյունքների ամփոփում և մարզային փուլին նախապատրաստում:
 4. 2018-2019 ուստարվա շրջանավարտների պետական ավարտական, միասնական և կենտրոնացված քննությունների կազմակերպման գործընթացի իրազեկում
 5. Մեթոդ միավորման հաշվետվություններ և ատեստավորման համար կազմակերպվող ուսուցիչների ցանկ
 6. Սոցիալապես անապահով և ծնողազուրկ երեխաների հաճախումները և առաջադիմությունը

7.Ատեստատի կրկնօրինակ ստանալումասին

1.Որոշում է

Հաստատել  28.02.2019թ-ի  մանկավարժական խորհրդի օրակարգը

 1. Որոշում է

Հաստատել մանկավարժական խորհրդի դեկտեմբերի 28-ի կատարողականը, , մանկավարժական խորհրդի կատարած աշխատանքները  գնահատել <<լավ>>:

3.Որոշում է

Հաստատել մարզային փուլի մասնակից  աշակերտների ցուցակը և հրահանգել դասավանդող ուուցիչներին նախապատրաստել սովորողներին:

 1. Որոշում է

<<2018-2019>> ուստարվա 12-րդ դասարանի ներքոհիշյալ աշակերտներին, ովքեր ներկայացել են դիմում, թույլատրել մասնակցելու ավարտական քննություններին:

 

Որոշում է

          Հաստատել վերապատրաստման ենթական ուսուցիչների ցանկը և մ/մ կատարած աշխատանքները գնահատել <<բավարար>>:

 

6.Որոշում է

Կորցրած ատեստատների կրկնօրինակները ստանալ ԿԳՆ-ից:

 Արձանագրություն 5

(Նիստը կայացել է 2018թ. մայիսի 3-ին)

Օրակարգում

1.Օրակարգի հաստատում.մանկավարժական խորհրդի 2019թ. մայիսի 3-ին կայացած նիստի

2.<<2018-2019>> ուստարում հաստատությունում` ավագ դասարաններում սահմանված ժամաքանակը գերազանցող բացակայությունների պատճառով դասաժամերին չմասնակցած սովորողների տարեվերջյան քննություններ անցկացնելու և նույն դասարանում մնալու մասին

1.Որոշում է

Հաստատել  02.05.2017թ-ի գումարված նիստի օրակարգը

 1. Որոշում է

Հաստատել մանկավարժական խորհրդի 2019թ.  փետրվարի 28-ի գումարած նիստի որոշումների կատարողականը և կատարած աշխատանքները  գնահատել <<լավ>>:

 1. Որորշում է

1.Սովորողների բացակայությունների մասին տեղեկատվությունը հաստատության տնօրենի կողմից ներկայացնել նախարարություն.

2.Որևէ կիսամյակում 120-200 ժամ բացակայության դեպքում սովորողների կիսամյակային գնահատականներ չնշանակել անկախ ընթացիկ գնահատականների առկայությունից.

3.120-200 ժամ բացակայության դեպքում սովորողների կիսամյակային գնահատականներ չնշանակել անկախ ընթացիկ գնահատականների առկայության  բոլոր առարկաների տարեկան գնահատականները որոշվում են լրացուցիչ քննությունների և ամփոփիչ ստուգողական աշխատանքների միջոցով:

<<Հայոց լեզու և գրականություն>>

<<Մաթեմատիկա>>

<<Հայոց պատմություն>>

Մեթոդմիավորումներին հանձնարարել կազմել քննական առաջադրանքներ առնվազն  3 տարբերակով:Արձանագրություն 6

(Նիստը կայացել է 2019թ. մայիսի 24-ին)

Օրակարգում

1.2018-2019 ուստարվա ընթացքում 120 -200 ժամ բացակա ունեցող աշակերտներից ընդունած քննությունների արդյունքների ամփոփում և 200 ժամ  և ավել բացակա ունեցող աշակերտների նույն դասարանում մնալու մասին

2.2018-2019 ուստարվա 12-րդ դասարանների աշակերտների ավարտական քննություններին  մասնակցելու մասին

3.10-11-րդ դասարանների աշակերտներին  փոխադրական քննություններին մասնակցելու թույլտվության մասին

4.Քննությունների կազմակերպման աշխատակարգի և քննական հանձնաժողովերի կազմի ներկայացում

 1. 2018-2019 ուստարվա հաշվետվությունների ներկայացում և հաստատում
 2. Ատեստատի կրկնօրինակ ստանալու մասին

ա)    Որոշում է

Ելնելով հաստատության տնօրենի մանկավարժական խորհրդի մայիսի 24-ի գումարած նիստի օրակարգը:

   բ Որոշում  է

                  2018-2019 ուստարվա ընթացքում 120-200 ժամ և վաել  բացակա ունեցող սովորողների բացակայությունների հաշվառման և քննությունների, ամփոփիչ գրավովոր աշխատանքների կազմակերպման և անցկացման գործընթացը համարել բավարար:

 1. Որոշում է

Թույլատրել 11-12-րդ դասարանների ներքոհիշյալ աշակերտներին մասնակցելու փոխադրական և ավարտական քննություններին, իսկ սահմանված ժամաքանակը գերազանցած բացակայություն ունեցող 2 աշակերտներին մնացնել նույն դասարանում::

 1. Որոշում է

2018-2019 ուստարվա հիմնական դպրոցի 12-րդ դասարանների  աշակերտներին, ովքեր ուստարվա ընթացքում բոլոր առարկաներից ստացել են տարեկան դրական գնահատականներ, ունեն <<Լավ>> կամ <<Բավարար>> վարք, թույլատրել մասնակցելու ավարտական և միասնական  քննություններին.

3.Որոշում է

2018-2019 ուստարվա  ավագ դպրոցի X  դասարանի 39 աշակերտների և XI դասարանների  42 աշակերտների, որոնք  ուստարվա ընթացքում բոլոր առարկաներից ստացել են տարեկան դրական գնահատականների, ունեն  <<լավ>> կամ <<բավարար>> վարք, թույլատրել մասնակցելու փոխադրական քննություններին:

4.Որոշում է

1.Հանձնարարելտնօրինության, առարկայական մ/մ նախագահներին հետևել և վերահսկել քննությունների ընթացքը,  թույլ չտալ  սահմանված կարգի և աշխատակարգի խախտումներ, քննությունների ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ պարբերաբար հրապարակել հաշվետվություններ, աշխատել  ժամանակացույցով.

 1. Փոխտնօրենին, քննական առարկան դասավանդող ուսուցիչներին, քննությունների միջև ընկած օրերին հաստատված ժամանակացույցով աշակերտների համար կազմակերպել խորհրդատվություններ.
 2. Հերթապահ ուսուցիչներին` ապահովել քննությունների անցկացման համար անհրաժեշտ պայմաններ:

5.Որոշում է

1.Հանձնարարել փոխտնօրեններին ուժեղացնել վերահսկողությունը առարկայական մ/մ  աշխատակիցների նկատմամբ, մեթոդական օգնություն ցույց տալ թե դասալսումներով, թե զեկույցներով, հետևել աշակերտների կարգապահությունը:

2.Հանձնարարել առարկայական մ/մ նախագահներին հետևողական  և պահանջկոտ լինել, ավելացնել դասալսումների քանակը, մեծ տեղ տալ մանկավարժական ընթերցումներին` ուշադրություն դարձնելով դրանց որակին:

3.Հանձնարարել բոլոր ուսուցիչներին, դասղեկներին ուսուցման  և դաստիարակության արդյունավետության բարձրացման համար ուժեղացնել դպրոց-ծնող կապը` օգտագործել ծնողական  և աշակերտական խորհուրդների աջակցությունը:

6.Որոշում է

 

Կորցրած վկայականի կրկօրինակները ստանալ   ԿԳՆ-ից: