Բնագիտական

Վանաձորի թիվ 17 ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի բնագիտական հոսքի աշակերտները այցելեցին Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարան:

Այցի նպատակն է աշակերտների մեջ հետաքրքրություն առաջացնել կենսաբանություն առարկայի նկատմամբ, օգնել մասնագիտական կողմնորոշման հարցում: Աշակերտները ծանոթացան ֆակուլտետի պատմությանը, առանձին ամբիոնների լաբորատորիաներին, նրանց նյութատեխնիկական բազային, ինչպես նաև ֆակուլտետում առկա մասնագիտություններին:

Բնագիտամաթեմատիկական հոսք

/ Ֆիզմաթ ենթահոսք /

Հոսքային առարկաներ՝ Մաթեմատիկա, ֆիզիկա

 Բնագիտամաթեմատիկական հոսք

/ Խորացված ենթահոսք /