Գրադարան

   

Դպրոցի գրադարանն ունի տեղեկատու, մասնագիտական և գեղարվեստական գրականություն` հայերեն և օտար լեզուներով: Դպրոցը ստանում է թերթեր և ամսագրեր: Ֆոնդը համալրվում է նաև պահանջվող գրականության էլեկտրոնային տարբերակներով:

    Գիրք նվիրելու օրվա հետ  կապված, 2014թ-ի փետրվարի 19-ին դպրոցի 1987 թ -ի շրջանավարտ Արշակ Ղուկասյանը դպրոցին նվիրաբերեց մոտ 130 կտորից ավել գիրք, որի համար հայտնում ենք մեր խորին շնորհակալությունը:

Օգտակար հղումներ