Դասղեկներ

ԴԱՍՂԵԿՆԵՐ

ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ

Անահիտ Քոչարյան – 10ա (ընդհանուր հոսք)

Վարսենիկ Ենոքյան – 10բ (բնագիտական հոսք)

Անահիտ Սաղումյան — 11ա (ընդհանուր հոսք)

Հերմինե Դարբինյան – 11բ (հումանիտար հոսք)

Արաքյա Պետրոսյան – 12ա (հումանիտար հոսք)

Անուշ Սիմոնյան —  12բ (հումանիտար հոսք)