Դաս hայոց լեզու առարկայից

8-րդ դասարանում գործնական աշխատանքի թեման <<Ձևաբանություն>> բաժնի ամփոփումն էր ՝ պաստառների ձևավորումով:
Առաջնացիկ պլանով դասարանը բաժանվել էր խմբերի ըստ խոսքի մասերի:
Աշակերտները ձևավորել էին պաստառներ և ներկայացրին ընկերներներին: Կատարվեց գնահատաում՝ գնահատման ռուբրիկով: