Դպրոցի բյուջե

 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի բյուջեի նախագծի մշակման, հաստատման, բյուջեի կատարման հաշվետվությունների աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով կազմել բյուջետային օրացույց և բյուջեի նախագծի մշակման ուղղությամբ, դրանց կատարման համար պատասխանատուներ նշանակել.

 

 

ժԱՄԿԵՏ

 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿԱՏԱՐՈՂ

 

01 սեպտեմբեր —

20 սեպտեմբեր

            Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի

նախնական  տարբերակի կազմում:

 

Տնօրեն             Թ.Սաղաթելյան

Հաշվապահ     Կ.Մովսիսյան

21 սեպտեմբեր –

10 հոկտեմբեր

 

 

 

 

 

11 հոկտեմբեր –

30 հոկտեմբեր

1.       Բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկում մանկավարժական խորհրդի, ծնողական և աշակերտական խորհուրդների, ՀՈՒՀ կառավարման խորհրդի, քաղաքացիների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ:

2.       Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի հանրային քննարկումների կազմակերպում:

 

Տնօրենի ուս.աշխ.գծով տեղակալ      Ս.Ափինյան

Հաշվապահ   Կ.Մովսիսյան

Ծնող. խորհ. նախ. Ա.Հարությունյան

ԴԱԿ  Վ.Սիմոնյան

 

 

Տնօրեն           Թ.Սաղաթելյան

 

     
31 հոկտեմբեր –

15 նոյեմբեր

            Առաջարկված դիտողությունների և

առաջարկությունների հիման վրա

բյուջեի նախագծի նախնական

տարբերակի փոփոխությունների

կատարում:

 

Տնօրեն             Թ.Սաղաթելյան

Հաշվապահ    Կ.Մովսիսյան

Մինչև 15 դեկտեմբերի              Բյուջեի նախագծի քննարկում և

հավանության արժանացում

կառավարման խորհրդի կողմից:

 

Դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահ

Վ.Մաթևոսյան

01 փետրվարի –

28 փետրվարի

            Բյուջեի հաստատում հիմնադրի

կողմից:

 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ
Մինչև 15 մարտի Տարեկան հաշվետվությունների ներկայացում և հրապարակում:

 

Տնօրեն            Թ.Սաղաթելյան

Հաշվապահ    Կ.Մովսիսյան