Լաբորատոր սենյակներ

Քիմիայի և ֆիզիկայի լաբորատորիա, կենսաբանության կաբինետ