Լիցենզիա

ՀՀ ԿԳՆ <<Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տարրական ընդհանուր `1-ին, հիմնական ընդհանուր` 2-րդ, միջնակարգ ընդհանուր` 3-րդ աստիճանի հանրակրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիաներ: