Լուիզա Սաղումյան

Ֆիզիկայի ուսուցչուհի

1981թ-ին ավարտել եմ Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզ-մաթ ֆակուլտետի ֆիզիկայի բաժինը: 1975 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում որպես ֆիզիկայի ուսուցչուհի:

Հանրակրթական ավագ դպրոցում ֆիզիկայի դասընթացի հիմնական նպատակներն են ՝
Աշխարհի գիտական պատկերի և բնության մասին գիտական աշխարհայացքի ձևավորում՝ հիմնված փաստերի և տեսությունների վրա
Ստեղծագործական ունակությունների, ֆիզիկական երևույթները բացահայտելու և տարբեր բնագավառներում կիրառելու: