Կառավարման խորհրդի արձանագրություններ

Արձանագրություն 1

2017թ. սեպտեմբերի 1

 

Օրակարգում

 

1.Հաստատության հաստիքացուցակի հաստիքացուցակի նախագծի հաստատման մասին

2.Հաստատության աշխատողների դրույքաչափային ցուցակի հաստատման մասին

3.Հաստատության տարվա բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի կազման մասին

 

 

 

Որոշում է

 

1.Հավանությունն տալ 2017-2018 ուստարվա հաստիքացուցակի հայտին

2.Հավանություն տալ 2017-2018 ուստարվա աշխատողների տարիֆիկացիոն ցուցակին

3.Հավանություն տալ բյուջեի նախագծի նախնական տարիֆիկացիան 

Արձանագրություն 2

2017թ. նոյեմբերի 10-ին

 

Օրակարգում

1.Հաստատության III եռասյակի վերաբերյալ հաշվետվություն

2.Հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի տարբերակի քննարկման մասին

 

Որոշում է

 

1.Հավանություն տալ հաստատության 2017թ. III եռամսյակի ֆինանսատնտեսական գործունեության վերբաերյալ հաշվետվությանը:

2.Հավանություն տալ ծնողական և մանկավարժական խորհուրդների կողմից քննարկված 2018թ. բյուջեի նախագծին: 

Արձանագրություն 3

2017թ. դեկտեմբերի 15-ին

 

Օրակարգում

1.Հաստատության 2108թ. բյուջետային ֆինանսավորման հայտի նախագծի քննարկում

 

Որոշում է

 

1.Հավանության տալ 2018թ. հաշվետու տարվա ամենամյա ծախսի նախահաշվի նախագծին ըստ ծախսածի: 

Արձանագրություն 4

2017թ. դեկտեմբերի 29

 

Օրակարգում

Հաստատության 2018թ. ամենամյա նախագծի նախահաշվի հաստատման մասին

 

Որոշում է

 

Հավանաություն տալ հաստատության 2018թ. նախագծին: Խորհրդի որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացնել լիազոր մարմնին:Արձանագրություն 5

2017թ. հունվարի 8

 

Օրակարգում

Հաստատության ֆինանսատնտեսական IV եռամսյակային հաշվետվության քննարկում

 

Որոշում է

 

Հավանություն տալ 2017թ. IV եռամսյակի միջակա հաշվետու ժամանակաշրջանի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը:Արձանագրություն 1

2018թ. օգոստոսի 27

 

Օրակարգում

1.Հաստատության հաստիքացուցակի նախագծի հաստատման մասին

2.Հաստատության հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի հաստատման մասին

 

Որոշում է

1.Հավանություն տալ հաստատության 2018թ. հաշվետու տարվա հաստիքացուցակի հարցին

2.Հավանություն տալ 2018-2019ուստարվա աշխատողների տարիֆիակցիոն դրույքաչափային ցուցակին: 

Արձանագրություն 3

2018թ. դեկտեմբերի 6-ին

 

Օրակարգում

1.Հաստատության 2018թ. հաշվետու տարվա ամենամյա ծախսի նախահաշվի նախագծի քննակում

2.Գալիք 2019 տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտի նախագծի քննարկում

 

Որոշում է

1.Հավանություն տալ հաստատության 2018թ. հաշվետվության ճշտված նախահաշվին

2.Քննարկել 2019թ. բյուջետային ֆինանսավորման հայտի նախագիծը

3.Հավանություն տալ հաստատության 2019 տարվա հաստիքացուցակի հայտին: 

Արձանագրություն 5

2019թ. փետրվարի 15

 

Օրակարգում

1.Հաստատության 2018թ. IV եռամսյակի հաշվետվություն

2.2019թ. ամենամյա ծախսերի նախահաշվի նախագծի քննարկում և հաստատում

3.Հաստատության 2019թ. աշխատողների հաստիքացուցակի քննարկում:

 

Որոշում է

 

 

1.Հավանություն տալ 2018թ. IV եռամսյակի միջակա հաշվետու ժամանակաշրջանի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը:

2.Հավանություն տալ հաստատության 2019թ. ամենամյա ծախսերի նախահաշվի նախագիծը:

3.Հավանություն տալ հաստատության 2019թ. հաշվետու տարվա հաստիքացուցակի հարցին 

Արձանագրություններ  6

2019թ. մարտի 1

 

Օրակարգում

 

2019թ. ամենամյա ծախսերի նախահաշվի նախագծի նոր ձեևերի քննրկում:

 

Որոշում է

Հավանություն տալ հաստատության 2019թ. ամենամյա ծախսերի նախահաշվի նոր ձևերը: