Կարինե Սաղաթելյան

Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի

Վատ ուսուցիչը մատուցում է ճշմարտությունը, իսկ լավ ուսուցիչը օգնում է հայտնաբերել այն:

<<Ադոլֆ Դիստերվեգ>>

2007 թ-ին ավարտել եմ ՎՊՄԻ-ի ֆիզմաթ ֆակուլտետի մաթեմատիկա-ինֆորմատիկա բաժինը մաթեմատիկա մասնագիտությամբ և ստացել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցչի որակավորում:
2012 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի N17 ավագ դպրոցում որպես մաթեմատիկայի ուսուցչուհի:
Մաթեմատիկան նպաստում է անհատի այպիսի կարևոր հատկանիշների զարգացմանը, ինչպիսիք են աշխատասիրությունը, ազնվությունը, համառությունը, կամքը, գեղեցիկի ընկալումը և գործողությունների վերահսկուղությունը:
Մաթեմատիկայի դասերին ստացած կարողություններն ու հմտություններն դառնում են սովորություն, իսկ սովորությունները ձևավորում են բնավորություն: