Պողոսյան Նաիրա

Կենսաբանության ուսուցչուհի

 

2009 թ-ին ավարտել եմ ՎՊՄԻ-ի կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետը, ստացել կենսաբանության մանկավարժի որակավորում:

2011 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը, ստացել կենսաբանության մագիստրոսի որակավորում:

2016 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի N17 ավագ դպրոցում որպես կենսաբանության ուսուցիչ:


 

Կենսաբանության առարկայի դերը հսկայական է աշակերտների աշխարհայացքի ձևավորման վրա: Այս գիտությունը հիմք է հանդիսանում բժշկագիտության, բիոնիկայի և մի շարք այլ գիտությունների համար, որոնք զարգացող գիտական ուղղություններ են:

 

Սովորեք այնպես, կարծես անընդհատ զգում եք սեփական գիտելիքների պակասություն, և  այնպես, որ ասես անընդհատ վախենում եք կորցնել դրանք:    (Կոնֆուցիոս)