Ռեսուրս կենտրոն

Ռեսուրս կենտրոն

Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոցի ռեսուրս կենտրոնոում  անցկացված է համակագչային և պրոյեկտորային ցանց: Այստեղ  աշակերտները կարող են օգտվել համակարգչային սարքավորումներից, համակարգիչներից: Բոլոր համակարգիչներն ունեն ինտերնետային  կապ:

Այդ հնարավորությունները ստեղծված են, որպեսզի աշակերտները կատարեն ուսումնառության ընթացքում տնային և ինքնուրույն աշխատանքներ, ռեֆերատներ և հանձնարարություններ: Ռեսուրս կենտրոնում անց  են կացվում էլեկտրոնային դասեր, բաց-դասեր, միջոցառումներ: