Հայտարարություններ

ՀՀ ԿԳՆ <<Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի տարրական ընդհանուր `1-ին, հիմնական ընդհանուր` 2-րդ, միջնակարգ ընդհանուր` 3-րդ աստիճանի հարնակրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիաներ:2020-2021 ուստարի X-XI դասարանների փոխադրական քննություններ

N

Դասարան

Ամսաթիվ

Քննական առարկա

 

1

10ա,բ

 

21.06.2021

 

Հայոց լ.

 

 

2

11ա,բ

 
 

3

10ա

22.06.2021

Հայոց պատմ.

 

4

11բ

 
 

5

10ա,11ա

23.06.2021

Մաթեմատիկա

 

6

10բ

Կենսաբ.

 
 

7

11բ

24.06.2021

Անգլերեն

 

8

 

10բ

Քիմիա

 
 

 XII դասարանների ավարտական քննություններ

 

1

12

09.06.2021

 

Հայոց լ.

 

2

12

16.06.2021

 

Հայոց պ.

 

 

3

12

23.06.2021

 

Մաթեմ

 Հայտարարություն

          Վանաձորի Մ. Խորենացու  անվան հ.17 ավագ դպրոցը հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա ընդունելություն X դասարաններում:

Դպրոցում գործելու են հետևյալ հոսքերը.

  1.    հումանիտար (լեզվաբանական) – խորացված ուսումնասիրվող առարկաներն են հայոց լեզուն, ռուսաց լեզուն, անգլերենը
  2.   պատմաիրավագիտականխորացված ուսումնասիրվող առարկաներն են հայոց լեզուն, անգլերենը և պատմությունը
  3.    տնտեսագիտական – խորացված ուսումնասիրվող առարկաներն են մաթեմատիկան, հայոց լեզուն, անգլերենը
  4.    ֆիզմաթ խորացված ուսումնասիրվող առարկաներն են ֆիզիկան և մաթեմատիկան
  5.    կենսաքիմիա – խորացված ուսումնասիրվող առարկաներն են կենսաբանությունը, քիմիան
  6.   կենսաֆիզիկա  – խորացված ուսումնասիրվող առարկաներն են կենսաբանությունը, ֆիզիկան

 Ընդունելությունը` 2021թ.  հունիսի 25-ից մինչև օգոստոսի 31-ը

ԴԻՄՈՐԴԻ ԱՆԿՅՈՒՆ

Հասցեն` Բաղրամյան 24

Հեռ.` (0322 ) 6-02-28