Հարությունյան Աննա

 

Անգլերենի ուսուցչուհի

1999թ-ին ավարտել եմ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի <<հոգեբանություն և անգլերեն լեզու>> ֆակուլտետը:
2004 թ-ից աշխատում եմ որպես անգլերենի ուսուցչուհի Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում:
Անհրաժեշտ եմ համարում անգլերեն լեզվի ուսուցումը իրակացնել՝ նշելով, որ օտար լեզուների իմացությունը նպաստում է անձի հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանը, միջմշակույթային փոխըմբռնմանը, այլ մշակույթների ու արժեքների ընկալմանն ու գնահատմանը, համամարդկային և ազգային արժեքների գիտակցմանը, պահպանմանը և փոխանցմանը: Կարևորում եմ լեզվի իմացությունը, քանզի օտար լեզուն ոչ հայասփուռ անձանց հետ շփվելու հիմնական, այլ երկրների ու ժողուվուրդների քաղաքակրթությանն ու մշակույթին հաղորդակցվելու, դրանց լավագույն արժեքները յուրացնելու և հայերենով արտահայտելու, ինչպես նաև ժողովուրդներին մատչելի դարձնելու լրացուցիչ միջոց է: