Հումանիտար

Հումանիտար հոսք / տեխնիկական թարգմանչություն ենթահոսք /

Հոսքային առարկաներ՝ հայոց լեզու, ռուսաց լեզու, անգլերեն