Նաիրա Պապոյան

Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

1995 թ-ին ավարտել եմ մանկավարժական ինստիտուտի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի բանասիրական բաժինը գերազանցությամբ:
1995թ-ի սեպտեմբերից աշխատում եմ Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի:
Նորօրյա դպրոցում արդյունավետ դասավանդման համար կարևորում եմ ոչ միայն դասավանդվող առարկայի խոր և բազմակողմանի իմացություն, այլև դասավանդման նպատակների, խնդիրների, դրանց կենսագործմանն ուղղված եղանակների, ձևերի, միջոցների նպատակահարմար ընտրություն կատարելու կարողություն և հմտություն:
Գրականության դասերին կարևորում եմ ուսումը բարելավելու համար շրջվել դեպի դրականը, բացահայտել արդյունավետ, մշտապես կատարելագործված մասնագիտական կարողությունները, արժեքային համակարգի ձևավորումը, ինչպես նաև բառային ֆոնդի կիրառումը և կրթությունը կդառնա գրեթե այն միակ բնագավառը, նախադրյալն ու նյութը, որը կբարելավի կյանքը, սովորողին մշտապես տեղյակ պահելով, թե ինչ է իրենից ակնկալվում, հստակ իմանալով, որ ուսուցիչն աջակցելու, օգնելու է իրեն: