Նախահաշիվ 2018

Նախահաշիվ 2018 

ՀՀ ԿԳՆ <<Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի  բյուջետային օրացույց 

ՀՀ ԿԳՆ <<Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 2018թ. նախահաշիվը