ՆԶՊ

Հայրենասիրական դաստիարակությունն աճող սերնդի մեջ ամրապնդելու նպատակով, դպրոցում գործում է <<Պատանի Երկրապահ>> ակումբը: