Ներքին գնահատում

ՀՀ ԿԳՆ ≪Վանաձորի Խորենացու անվան N 17 ավագ դպրոց≫ՊՈԱԿ-ի գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվություն

ՀՀ ԿԳՆ ≪Վանաձորի Խորենացու անվան N 17 ավագ դպրոց≫ՊՈԱԿ-ի գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվություն