Սիմոնյան Անուշ

 

Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

1982 թ-ին ավարտել եմ Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և գրականության ֆակուլտետը:
1979 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ:
Գտնում եմ, որ հայոց լեզվի և գրականության ուսուցումը կնպաստի սովորողների մտքերի, զգացմունքների և ապրումների ավելի հստակ և ճշգրիտ արձանագրմանը, ստեղծագործական կարողությունների դրսևորմանն ու դրանց հետագա զարգացմանը:
Կարևորում եմ գրականության դերը, քանի որ այն նպաստում է աշխարհայացքի զարգացմանը, հայրենիքի հերոսական պատմական անցյալի իմացության միջոցով հայրենասիրական ոգով դաստիարակությանը: