Ստուգողական աշխատանք տնօրինության կողմից

Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17 ավագ  դպրոցում 8-12-րդ դասարաններում տնօրինության կողմից տրվեցին ստուգողական աշխատանքներ հայոց լեզու և մաթեմատիկա առարկաներից :

IMG_8837