ԱՆտինյան Տաթևիկ

Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի

 

2002 թ-ին  ավարտել եմ ՎՊՄԻ-ի հենակետային վարժարանը (ֆիզմաթ հոսք):

2007 թ-ին ավարտել եմ ՎՊՄԻ-ի ֆիզմաթ ֆակուլտետի մաթեմատիկա-ինֆորմատիկա բաժինը` մաթեմատիկայի (ինֆորմատիկայի) ուսուցիչ որակաորմամբ:


 

Նա, ով մաթեմատիկա չգիտի, չի կարող որևէ այլ բան իմանալ և նույնիսկ չի կարող իմանալ տգիտությունը:                                                                                (Ռ.Բեկոն)

 

Մաթեմատիկան պետք է սիրել թեկուզ նրա համար, որ կարգի է բերում մեր միտքը: Դա այն գիտությունն է, առանց որի անհնար է մնացածների համար:

Մաթեմատիկական գաղափարները, դատողությունները և խորհրդանիշները ծառայում են որպես լեզու: Այն բացատրում է երևույթների օրինաչափությունները, կանխագուշակում  և մեծ ճշգրտությամբ նկարագրում է երևույթների ընթացքը: