Հումանիտար մասնախմբի անդամներ

Հումանիտար մասնախումբ

Անահիտ Քոչարյան

Անուշ Սիմոնյան

Հերմինե Դարբինյան

Ալվարդ Պապոյան

Արաքսիա Պետրոսյան

Սուրեն Թազայան

Կլավդիա Կոստանդյան

Աննա Հարությունյան

Մադարյան Ռազմիկ