Բնագիտական մասնախումբ

Պողոսյան Նաիրա

Կենսաբանության ուսուցչուհի   2009 թ-ին ավարտել եմ ՎՊՄԻ-ի կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետը, ստացել կենսաբանության մանկավարժի որակավորում: 2011 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը, ստացել կենսաբանության մագիստրոսի որակավորում: 2016 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի N17 ավագ դպրոցում որպես կենսաբանության ուսուցիչ:   Կենսաբանության

Սաղումյան Սարգիս

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

ԱՆտինյան Տաթևիկ

Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի   2002 թ-ին  ավարտել եմ ՎՊՄԻ-ի հենակետային վարժարանը (ֆիզմաթ հոսք): 2007 թ-ին ավարտել եմ ՎՊՄԻ-ի ֆիզմաթ ֆակուլտետի մաթեմատիկա-ինֆորմատիկա բաժինը` մաթեմատիկայի (ինֆորմատիկայի) ուսուցիչ որակաորմամբ:   Նա, ով մաթեմատիկա չգիտի, չի կարող որևէ այլ բան իմանալ և նույնիսկ չի կարող իմանալ

Մասնախմբի անդամներ

Ենոքյան Վարսենիկ Ափինյան Սոֆյա Սաղումյան Լուիզա Սաղումյան Անահիտ Պողոսյան Նաիրա Թովմասյան Աղասի

Սաղումյան Անահիտ

  Ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի 1988թ. Ավարտել եմ Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզ-մաթ ֆակուլտետը,ստացել մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա առկա ուսուցման որակավորում: 1988 թ-ից աշխատում եմԽորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում` որպես ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի: Գտնում եմ, որ տեղեկագիտությունը (ինֆորմատիկան) համապարփակ ինտեգրող առարկա լինենով՝նպաստում է միջառարկայական

Սաղաթելյան Կարինե

    Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Վատ ուսուցիչը մատուցում է ճշմարտությունը, իսկ լավ ուսուցիչը օգնում է հայտնաբերել այն: <<Ադոլֆ Դիստերվեգ>> 2007 թ-ին ավարտել եմ ՎՊՄԻ-ի ֆիզմաթ ֆակուլտետի մաթեմատիկա-ինֆորմատիկա բաժինը մաթեմատիկա մասնագիտությամբ և ստացել մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ուսուցչի որակավորում: 2012 թ-ից աշխատում եմ

Ենոքյան Վարսենիկ

Մասնախմբի նախագահ Քիմիայի ուսուցչուհի 1988 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտը և ստացել ինժեներ – քիմիկ-տեխնոլոգիորակավորում: 2008 թ-ին ավարտել եմ Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտի Կենսաքիմիայի ֆակուլտետը ևստացել եմ քիմիայի և կենսաբանության ուսուցչի որակավորում: 2000 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի Խորենացու անվան N17

Սաղումյան Լուիզա

Ֆիզիկայի ուսուցչուհի 1981թ-ին ավարտել եմ Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզ-մաթ ֆակուլտետի ֆիզիկայի բաժինը: 1975 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում որպես ֆիզիկայի ուսուցչուհի: Հանրակրթական ավագ դպրոցում ֆիզիկայի դասընթացի հիմնական նպատակներն են ՝ Աշխարհի գիտական պատկերի և բնության