Հումանիտար մասնախումբ

Մադարյան Ռազմիկ

Ռազմագիտության ուսուցիչ

Պապոյան Ալվարդ

  Պատմության և հասարակագիտության ուսուցչուհի 1994 թ-ին ավարտել եմ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմա-իրավագիտական ֆակուլտետը: Մինչ ավարտելը 1993 թ-ից աշխատել եմ Վանաձորի N17 միջն., դպրոցում, որտեղ մինչ օրս աշխատում եմ պատմության և հասարակագիտության ուսուցչուհի: Ժամանակակից դպրոցում արդյունավետ աշխատելու համար կարևորում

Թազայան Սուրեն

  Պատմության ուսուցիչ 2010թ ավարտել եմ Վանաձորի Պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմա-աշխարհագրական ֆակուլտետի պատմության բաժինը բակալավրիատի համակարգը: 2012 թ ավարտել եմ նույն բուհի մագիստրատուրան: 2013թ ից աշխատում եմ Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան թիվ 17 ավագ դպրոցում ` որպես պատմության ուսուցիչ: Պատմության

Պետրոսյան Արաքսյա

Հայոց եկեղեցու պատմության ուսուցչուհի 2008 թ-ին ավարտել եմ ՎՊՄԻ <<Պատմություն և իրավունք>> բաժինը: 2012 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի Մ. Խորենացու անվան թիվ 17 ավագ դպրոցում, որպես <<Հայոց եկեղեցու պատմության>> ուսուցչուհի: Կարծում եմ, որ ուսումնասիրելով <<Հայոց եկեղեցու պատմությունը>>՝ աշակերտները խոր հարգանք

Ափինյան Սոֆյա

  Աշխարհագրության ուսուցչուհի 1996 թ-ին ավարտել եմ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի «Պատմա-աշխարհագրական» ֆակուլտետի «Աշխարհագրություն, օտար լեզու լրացուցիչ» բաժինը: 1994-95 ուստարվանից աշխատում եմ Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում և դասավանդում եմ աշխարհագրություն և հումանիտար հոսքի «Պատմություն, աշխարհագրություն» առարկայական մասնախմբի

Հարությունյան Աննա

  Անգլերենի ուսուցչուհի 1999թ-ին ավարտել եմ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի <<հոգեբանություն և անգլերեն լեզու>> ֆակուլտետը: 2004 թ-ից աշխատում եմ որպես անգլերենի ուսուցչուհի Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում: Անհրաժեշտ եմ համարում անգլերեն լեզվի ուսուցումը իրակացնել՝ նշելով, որ օտար լեզուների իմացությունը նպաստում

Կոստանդյան Կլավդիա

  Ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի 1990 թ-ին ավարտել եմ Երևանի համալսարանի ռուսական բանասիրական ֆակուլտետը: 1989 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում որպես ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի: Ռուսաց լեզվի դերը կարևորում եմ, քանի որ լեզվի իմացությունը կնպաստի միջազգային շփմանը: Լեզվին տիրապետելու

Ջուլիետա Գրիգորյան

  Ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի 1977 թ-ին ավարտել եմ Ուզբեկստանի Սրդարիա քաղաքի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռուսական բանասիրական ֆակուլտետը: 1984 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում որպես ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի: Ռուսաց լեզվի ուսուցումը դպրոցում կարևորում եմ նրանով, որ այն

Սիմոնյան Անուշ

  Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի 1982 թ-ին ավարտել եմ Կիրովականի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և գրականության ֆակուլտետը: 1979 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ: Գտնում եմ, որ հայոց լեզվի

Ալոյան Հերմինե

Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի 1988 թ-ին ավարտել եմ Կիրովականի մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և գրականության ֆակուլտետը: 1989 թ-ից աշխատում եմ Վանաձորի Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոցում որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի: Հայոց լեզվի և գրականության դերը մեծ է

Անահիտ Քոչարյան

Մասնախմբի նախագահ Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի 1994թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը: 2002թ-ից տեղափոխվել եմ Վանաձորի Մովսես Խորենացու անվան N17 ավագ դպրոց, և աշխատել որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի: 2009թ-ից ղեկավարում եմ <<Հայոց լոզու և գրականություն>>

Հումանիտար մասնախմբի անդամներ

Հումանիտար մասնախումբ Անահիտ Քոչարյան Անուշ Սիմոնյան Հերմինե Դարբինյան Ալվարդ Պապոյան Արաքսիա Պետրոսյան Սուրեն Թազայան Կլավդիա Կոստանդյան Աննա Հարությունյան Մադարյան Ռազմիկ